Budowa balaski z Winylu na plot i bramkę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Stawianie sztachety PCV na plot i furtkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do urzędu oprócz szczególnych wypadków.

Sztachetki z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiednimi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu i proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i jeśli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do budowy sztachetki z plastiku na plot i bramkę sztachetowa wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy zamierzane ploty z plastyku na plot i bramkę ze sztachet jest niekompatybilne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak proponowane plotki z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zapoczątkowania prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s